Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarı Nasıl Anlarız?

Çocuk cinsel istismarı, çocukların cinsel yollardan istismara uğramasıdır. Bu istismar, sadece cinsel birleşim yoluyla olmayabilir. Çocuğun; özel bölgelerine dokunmak, okşamak, öpmek gibi eylemleri de cinsel istismarcı tarafından yapılabilir. İnsanlar için bu konuları konuşmak oldukça zor olabilir fakat yetişkinler olarak bu konuda bilgilenmek ve çocukları da bu doğrultuda bilgilendirmek oldukça önemlidir. Çocuğa yönelik cinsel istismar, saptanması en zor olan istismar türüdür. Bu yüzden çocukları cinsel istismardan korumanın en önemli yolu, çocukların bu konuda uygun bir şekilde bilgilendirilmesidir.

Çocuk, Yaşadığı Cinsel İstismarı Çeşitli Nedenlerle Açıklamak İstemeyebilir

çocuğa yönelik cinsel istismar
Çocuk istismarına hayır!

Açıklamak istememesinin nedenleri şunlardır;

Çocuğun maruz kaldığı cinsel istismarı yetişkinlere açıklanması bir süreçtir. Çocuk, bu süreçte yetişkinin tepkisini ölçebilir. Çocuğa yönelik suçlama, öfke, çocuğun konuşmasını bölme, çocuğun konuşmasına izin vermeme gibi davranışlar açıkladığı istismarı inkâr etmesine sebep olabilir. Çocuğun cinsel istismarı açıklaması süreci boyunca, çocuğa sakin ve ilgi ile yaklaşılmalıdır.

Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar Belirtileri

Cinsel istismar durumunun bilinmesi durumunda, cinsel istismar mağdurunun şikayetçi olup olmaması önem arz etmeksizin yetkili mercilere bildirim yapılması gerekmektedir. Çocuğun iyilik hali ve istismarın önlenmesi için bu bir yasal yükümlülüktür.

Türk Ceza Kanunu Madde 279’a göre (1) Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmâl eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Suçun, adli kolluk görevini yapan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Son olarak; cinsel istismar mağduru çocuk, maruz kaldığı cinsel istismardan sorumlu tutulmamalıdır. Eğer çocuk cinsel istismara maruz kaldığını söylüyorsa, çocuğu dikkate alın. Çünkü çocuklar bu konuda yalan söylemez.

Sosyal Hizmet Uzmanı Şehmuz DİNLEMEZ

Exit mobile version