Adı Üstünde İyi Tarım!

İyi Tarım ve Güvenilir Gıda

Organik tarımdan farkı nedir? Türkiye şartlarında iyi tarım mümkün mü? Bu yazımda bunlara cevap arayacağız. Organik Tarım ile ilgili şartlar kesin ve bir nebze daha ağır olması nedeniyle uygulanabilirlik açısından neredeyse mümkün değil. Bu nedenle alternatif seçenek ise iyi tarım yada kontrollü tarım olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki nedir bu iyi tarım? Diğer uygulamalardan farkı nedir? Gelin birlikte inceleyelim.

Nedir Bu İyi Tarım?

Tarımsal üretimi daha iyi, ekonomik olarak karlı ve verimli, insan ve hayvan sağlığını gözeten, çevreyi korumayı ön planda tutan işlemler bütününü ifade eder. Aynı zamanda güvenilir gıda zincirinin de en önemli parçalarından biri olarak günlük hayatımızda yer tutamaktadır.

İnsan sağlığına zararlı olmayan, çevreye ve ekosisteme zarar vermeyen doğayı kirletmeyen materyal kullanımı gerekmektedir. Üretim; tüketicinin bulunduğu ülkenin tarımsal mevzuatına uygun olarak yapılmalıdır.

Tüm bu işlemlerin kayıt altına alınarak kontrol edilen ve sertifikalandırılan üretim şeklidir.

İyi Tarım Uygulamaları, üreticiden tüketiciye kadar uzanan bütün üretim ve pazarlama süreçleri de bu kontrol ve sertifikasyon içerisinde yer alır.

İyi Tarım Kriterleri Nelerdir?

İzlenebilirlik ve Kayıtlar

Üretim sırasında yapılan bütün işlemleri üreticiler kaydeder ve kontroller için saklı tutar.

Bu kayıtlarda; ürün çeşidi, coğrafi bölge, gübre, ilaç uygulama zamanı, uygulama nedeni, teknik izin, kimyasalın ticari ismi ve miktarı olması gerekir. 

Üretim Materyalleri

Arazide ekim ve dikimi yapılan materyallerin, bunlar başlıca fide, tohum ve fidan gibi girdilerin belgeleri, kalite sertifikaları belgelendirilmelidir.

Toprak Yönetimi

Toprağın işlenmesinde, erozyonu azaltacak ve toprağın fiziksel yapısını koruyacak teknikleri kullanmak ve buna bağlı çalışmalar devam etmelidir.

Sulama ve Gübreleme

Su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirilebilecek ve bitkinin ihtiyaç duyacağı suyu temin edebilecek sulama sistemleri kurulmalıdır.

Sulama için asla atık su yani kanalizasyon suyu kullanılmamalıdır. Ayrıca kullanılan suyun,  kaynağı yılda en az bir kez olmak kaydıyla mikrobiyolojik, kimyasal ve mineral kirleticiler bakımından analizleri her yıl tekrar edilmelidir.

Bunun yanı sıra uygun zamanda ve miktarda gübre kullanımı için toprak analizleri yılda en az bir defa yapılmalıdır. Gübreleme; toprak yapısına göre uygun gübre seçilerek, bitkinin ihtiyaç duyduğu miktarda ve zamanda yapılmalıdır. Aynı zamanda gübrenin çeşidi, markası, içeriği, uygulanan alan, tarihi ve miktarı gibi bilgiler mutlaka kayıt altına alınmalıdır.

Bitki Koruma Maddeleri

Bütün bitki koruma maddeleri uygulamaları ile ilgili kayıtlar kesinlikle kayıt altına alınmaktadır.

Ayrıca Maksimum kalıntı limitlerinin (MRL) aşılması durumunda ise bir acil eylem planı mevcut olmalıdır.

Aynı zamanda kullanılan pestisitlerle ilgili tüm bilgiler mutlaka kayıt altına alınmalıdır. Ek olarak bu maddelerin alımına ilişkin fatura ve reçetelerinin muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Entegre Mücadele

Hastalık ve zararlılarla mücadele “Entegre Mücadele Teknik Talimatları” doğrultusunda yapılmalıdır.

Neden Entegre Mücadele? Bu mücadelede öncelikle kültürel tedbirler, mekanik mücadele, biyolojik mücadele veya biyo-teknik yöntemler uygulanmalıdır. Son çare olarak kimyasal mücadele yapılmalıdır.

Hasat ve Ürün İşleme

Hijyen koşullarına, bitki koruma maddelerinin hasat sürelerine riayet edilmeli ve kayıt altına alınmalıdır.

Ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesinde; kişisel hijyen, ambalajlama yöntem ve maddelerinin uygunluğu, kullanılan depo uygunluğu önemli kriterlerdir.

Neden İyi Tarım?

Niçin mi iyi tarım? Çünkü üretilen ürünün hangi aşamalardan geçtiğini biliyoruz. Ayrıca nereden geldiğini ve kimin ürettiğini biliyoruz. Aynı zamanda ne kadar güvenilir olduğunu sertifikalı olduğundan rahatlıkla anlıyoruz. Bütün bunlar bir araya gelince güvenilir gıda olarak karşımıza geliyor. Sonuç olarak İyi Tarım uygulamaları gıda temini için hem gerekli hem de en güvenli yollardan birisidir. Ayrıca ülkemizde büyük market zincirleri bu sertifikaya sahip işletmeler üzerinden tedarik zincirini sağlamaktadır. O nedenle iyi tarım sertifikası olan ürünleri gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. 

Sağlıcakla kalın…

Ali Onarıcı – Ziraat Mühendisi

Exit mobile version