İç Mimarlık Ve Tasarım

İç Mimarlıkta Tasarım, bir şeyin biçimini oluşturma işi ve bu yolla düşünülmüş biçim aynı zamanda, bir plan ya da nesnenin, inşa sürecindeki çizimlerin meydana getirilmesine denir. 

Tasarım bir yanıyla kişinin yaratıcı gücüne dayanırken diğer bir yanıyla çeşitli temel yaklaşım ve süreçleri yansıtan metodojik kurallara bağlıdır.

Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Hayal gücü ise her yere.

-Albert Einstein

Tasarım yapmak hayal gücümüze, yaratıcılığımıza bağlıdır ancak bu estetik ilkeler doğrultusunda oluşturulur. Tasarım yapılacak olan biçim-mekan var olmayan veya geliştirme amaçlı tasarımlar olabilir.   

İç Mimarlıkta Tasarım

İç mekan tasarımı, iç mimarlar tarafından yapılan ve her detayın teknik olarak hesaplanmasını gerektiren bir süreçtir. Tasarım ve uygulama süreçlerinin tamamı kişilere ergonomik yaşam alanları katmak ve görsel ambiyansı sağlamak için yapılır. Bir çok faktör iç mekan tasarımında rol oynar…

  1. Görsel faktörler: renk, ışık, biçim,
  2. Dokunsal faktörler: yüzey, şekil, doku,
  3. İşitsel faktörler: gürültü, yankı.

İç mimar, bir iç mekan tasarlıyorsa bir mekana girdiğinde işleve göre kafasında o mekan şekillenir ve eskiz çalışmasına ilk olarak burada başlar. Çoğunlukla bu tasarım metotlarını içselleştirdiği ve uzmanlaştığı için eskiz aşamasını hızlıca sezgileri ile oluşturur. Eskiz olarak oluşturduğu projeyi geliştirme kısmında teknik bilgiler ışığında (mekanın ölçüleri, cephesi, taşıyıcı elemanlar, tasarımda kullanılacak elemanlar vb.) Teknik çizimler, İç mimari tasarım programları yardımı ile (plan ve kesitler) ve 3 boyut görseller (gerçekçi render çalışmaları, renk doku vb.) ile tasarımı uygulama aşamasına getirir. Tüm unsurların bir arada toplanması bir iç mekan tasarlama sürecidir. Bu süreç planlama, estetik ve teknik çözümler ile başarıya ulaşır.

İç Mekan Tasarımında Yararlandığımız Temel Tasarım İlkeleri

Örüntü

Örüntü, tasarım elemanlarının tekrarlar halinde yerleştirilmesiyle oluşturulur.

Hiyerarşi

Hiyerarşik düzen, insan gözünün gördüklerini algılama düzenidir. Mekan-tasarım içerisindeki formlar arasında bulunan görsel, biçimsel kontrastla oluşur.

Ritim

Ritim tekrarlama temeli üzerine kurulmuş bir tasarım prensibidir. Metaryellerin, renklerin, şekillerin, formların,  mekanların veya boşlukların görsel hareketlerinin tekrarıdır.

Denge

Tasarımı oluşturan parçaların uyum içinde birbirinin önüne geçmeden ve estetik bir biçimde oluşturulmasıdır

Boşluk

Mekan çevresindeki boş alan yada yüzeydir. Boşluk iki boyutlu yada üç boyutlu olabileceği gibi, negatif veya pozitif olabilir.

Proporsiyon(Orantı)

Farklı boyut ve ölçeklerine göre kendi aralarında ve parçalarla bütün arasında bulunan oranlarıdır.

Vurgu

Bir tasarımda odak noktası oluşturur. Dikkatleri mekanın veya tasarımın en önemli gördüğümüz kısmına çekmemizi sağlar. Renkler, dokular veya biçimlerle sağlanır.

Kontrast

Tasarımdaki bazı farklılıklarının vurgulanmasını sağlayan veya bu elemanlarının aralarında denge oluşturan kombinasyonlardır

Uyum

Bütün bir kompozisyonun ahengi demektir. Kompozisyonun parçaları bütüncül bir görsel tema gibi çalışır. Her şey denge ve uyum içindedir.

Hareket

Görsel hareket, objeler veya tek bir yüzeyde hareket ediyormuş hissiyatı uyandırdığında ortaya çıkar.

Bu ilkeleri mekanın bütününde uygulayabileceğiniz gibi tek bir iç duvarda veya bir mobilyada yada materyaller de kullanarak dilediğiniz tasarım stili ile birleştirebilirsiniz…

Yukarıda yazılı temel ilkelerin bir çoğu da kendi içinde prensiplere ayrılır… Bu prensipleri, tek veya birden fazla kullanarak tasarımlar yapılabilir. Tasarım, bazen zor bazen basit farklı yöntemler gerektirir. Sezgilerimiz bu temel ilkeler dışında bize yol gösterir. Bir tasarımcı tasarım yöntemi kullansın veya kullanmasın sezgi ve yaratıcılıkla tasarımı ortaya çıkarır. Tasarımcılar doğuştan veya geliştirerek görsel yönden gelişmiş kişilerdir. Sezgileri ile tasarımlar yaparlar.

İç Mimar Gülce Yılmaz

Exit mobile version