İnternette İzinsiz Fotoğraf Kullanımı

İnternette İzinsiz Fotoğraf Kullanımı Suç Mu? İnternet günümüzde en etkili iletişim ve medya araçlarının başında gelmektedir. Gazeteler, dergiler, kitaplar, televizyonlar, radyoların arasında internet hız kesmeden yükselmektedir. Hatta tüm bu sayılan iletişim araçlarının yerini almaya hazırdır. İnternetin bu yükselişinde en etkili enstrümanlarının başında hiç kuşkusuz sosyal medya hesapları gelmektedir. TÜİK verilerine göre Türkiye’de 55 milyon sosyal medya kullanıcısı bulunmakta. Bu sayı, toplam nüfusunda %65’i demek oluyor. Sosyal medya platformları içerisinde en fazla kullanılan üç platform; YouTube, Instagram ve WhatsApp.

Sosyal Medyada Kişisel Veri Kullanımı

Birçok çevrim içi platformda kendimize ait kimlik, fotoğraf, ses, görüntü, videoların, konum gibi kişisel verilerimizi bir tıkla paylaşıyoruz. Bu paylaşımlarımızı diğer kişiler görebilmekte ve bu durum kötü niyetli kişilerin hukuka aykırı işlemler yapmasının önünü açmaktadır. Burada akıllara şu soru gelmekte; internette izinsiz fotoğraf kullanımı suç mu? Öncelikle kişisel veri kavramını kısaca açıklamak gerekirse 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre kişisel veri; gerçek kişiyi belirlenebilir kılan her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişilerin isminden fotoğrafına kadar o kişiyi belirlenebilir kılan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. Bu sebeple internet ortamında yer alan fotoğraflar da kişisel veri kapsamındadır. Kişisel verilerin izinsiz kullanılması durumunda KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) ve TCK (Türk Ceza Kanunu) kapsamında veri sahibinin başvurabileceği yollar bulunmaktadır.

Sadece bir fotoğraf ya da sadece bir videodan ne olabilir ki diye düşünmemelisiniz.

Anayasa madde 20’ye göre ‘’Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.

Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Fotoğraf veya video birer kişisel veridir bunların izinsiz kullanılamayacağı anayasada güvence altındadır.

İnternette İzinsiz Fotoğraf Kullanımı Suç Mudur?

Sosyal medyada kişisel veri kapsamına giren bir fotoğrafın izinsiz kullanması Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak sayılmıştır. Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar başlığı altında madde 136 bu suçu düzenlemiştir.

TCK madde 136 “ Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Görüldüğü gibi bir başkasının fotoğrafını ve videosunu o kişinin izni olmadan internette paylaşan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Bu suçta hukukta aykırılığı ortadan kaldıran durum paylaşılan fotoğrafın sahibinin bu paylaşıma rıza göstermesidir. Bu durumda yapılan eylem artık suç olmaktan çıkacaktır.

Türk Ceza Kanunu’na göre kanunu bilmemek mazeret değildir. Başkasına ait fotoğrafı izinsiz paylaşmanın suç olduğunu bilmemek kişiyi bu suçun faili olmaktan kurtarmayacaktır.

Fotoğrafı Daha Önce Sizin Paylaşmış Olmanız Suçu Ortadan Kaldırır Mı?

İnternet ortamında yer alan fotoğraflar kişisel veridir. Bu fotoğraflar sizin tarafınızdan paylaşılmış olabilir ancak bu onların kişisel veri olması özelliğini ortadan kaldırmaz. Bu resim ve videoların kullanımı tamamen size aittir. Siz her ne kadar daha önce bu fotoğrafı paylaşmış da olsanız rızanız olmadan bu fotoğrafların yayılması suçtur.

TCK 136.maddede yer alan ‘’Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’’ suçunu oluşturur ve kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Dolayısıyla daha önceden bu fotoğrafların paylaşılmış olması hukuka uygunluk sebebi teşkil etmeyecektir.

Fotoğraflarınızın İzinsiz Kullanıldığını Gördüğünüzde Ne Yapmalısınız?

Fotoğrafınızın izinsiz paylaşılması durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunmanız gerekmektedir.

Fotoğrafın internetten kaldırılmasını için önce içerik sağlayıcısına başvurulmalıdır. İçerik sağlayıcısından yanıt gelmez ya da olumsuz bir yanıt alınırsa bu durumda yer sağlayıcısına başvurulmalıdır. Buradan da olumsuz yanıt alınırsa Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurulmalıdır.

İzinsiz Fotoğraf Kullanımından Dolayı Tazminat Davası Açılabilir Mi?

Fotoğrafınızın izinsiz kullanılması açıkça kişilik haklarınıza yapılan bir saldırıdır. Her ne sebeple olursa olsun izinsiz olarak fotoğrafınızın kullanılması kişilik hakkının ihlaline sebep olacaktır. Kişilik hakkınızın ihlal edildiğinden bahisle yaşadığınız manevi çöküntü sebebiyle manevi tazminat talep etme hakkınız vardır. Bu sebeple manevi tazminat davası açmanız da yerinde olacaktır.

İnternette İzinsiz Fotoğraf Kullanımı Suç Mu? sorusuna yukarıda kısaca değindiğimiz üzere sosyal medyada paylaştığınız bir fotoğrafınızın ne maksatla olursa olsun sizin izniniz dışında başkaları tarafından paylaşılması TCK kapsamında suç teşkil etmektedir. Bir fotoğraftan ne olur ki diye düşünmemek gerekir. O bir fotoğraf sizi belirlenebilir kılan sizin kişisel verinizdir, sadece size aittir. Size ait olan böyle önemli bir verinin sizden izinsiz kullanılması kişilik haklarınıza bir saldırıdır. Kişilik hakları dokunulmaz, devredilemez ve vazgeçilemez haklardır. Toplum olarak yasalarca tanınmış olan haklarımızı koruma ve gerektiğinde yasal yollara başvurma alışkanlığı geliştirdikçe bu gibi durumlar dileriz ki azalacaktır.

Avukat Öykü ÖZER

Exit mobile version