Facebook Pixel

Çekişmeli Boşanma Davası Dilekçesi

Çekişmeli boşanma davalarının açılabilmesi için, davanın açılacağı yetkili mahkemeye bir çekişmeli boşanma dilekçesi ile başvurulması gerekmektedir. Çekişmeli boşanma davası dilekçesi hazırlanırken mutlaka alanında uzman bir boşanma avukatından hukuki danışmanlık hizmeti alınmalı ve çekişmeli boşanma dilekçesi, boşanma avukatı ile beraber hazırlanmalıdır.

Çekişmeli boşanma yoluna giden evliliklerde eşlerin sıkça arattığı konulardan bir tanesi de çekişmeli boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır, çekişmeli boşanma dilekçesi örneği gibi konular olmaktadır. Yazımızın ilerleyen kısmında bu soruların cevabını vereceğiz.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Örneği

çekişmeli boşanma dilekçesi

Çekişmeli boşanma dilekçesi, alanında uzman bir boşanma avukatı ile hazırlanmalı ve çekişmeli boşanma davası açılırken hakların kaybına yol açmamalıdır. Sizlere örnek olabilmesi açısından yazımıza bir çekişmeli boşanma dilekçesi ekledik. Çekişmeli boşanma dilekçesi şu şekilde olabilir;

XXX AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI: (Bu kısma dava açan kişinin adı-soyadı ve TC Kimlik numarası)

ADRES: Dava açan şahsın açık ve bulunabilir adresi.

DAVALI: Dava açılmak istenen eşin adı soyadı (Varsa TC kimlik numarası, yoksa üstüne kayıtlı telefon numarası)

ADRES: Davalının açık ve bulunabilir adresi

DAVA KONUSU:

Bu kısımda, çekişmeli boşanma davasının açılmasına sebebiyet veren durumlar maddeler halinde yazılmalıdır.

AÇIKLAMALAR:

Bu kısımda dava konusu maddelerin detaylı açıklamaları maddeler halinde yazılmalıdır. Davaya konu olan davranışların kanıtları vb. deliller dilekçeye ek olarak ekleniyor ise, bu kısımda eklenen eklerin de açıklamalarının yapılması gereklidir.

HUKUKİ NEDENLER: Bu kısımda ise dava konusu maddelerin hukuksal dayanaklarına / kanun maddelerine yer verilmelidir. Bu kısımda dikkat edilecek en temel husus, burada yer alan maddelerin Türk Medeni Kanununda yer almasıdır. Bu kısımda yer alacak hukuki dayanaklar, Türk Medeni Kanunundaki maddelerden farklı olamaz.

DELİLLER: Dava konusu maddelerin delilleri, ispatları vb. dilekçeye eklenen tüm evrakların bu kısımda açıklanması gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM:

Bu kısımda da dava açan tarafın mahkemeden isteklerine yer verilir. Örneğin;

 • Yukarıda dava konusu maddelerde belirttiğim üzere evlilik birlikteliğinin devam etmesinde hiçbir yarar bulunmadığının açıkça anlaşıldığına ve bu durumun sonucu olarak tarafların BOŞANMASINA
 • Müşterek çocukların velayetinin anne/babaya bırakılmasına
 • İştirak ve nafaka talepleri
 • Davalının aleyhinde xx.xxx tutarında maddi/manevi tazminata hükmolunmasını talep ediyorum.

.…/…./2020

DAVACI                                                                                         DAVALI

Çekişmeli boşanma dilekçesi yukarıdaki örnekteki gibi hazırlanabilir fakat yine de oluşabilecek hak kayıplarını en aza indirebilmek için çekişmeli boşanma dilekçesinin uzman bir boşanma avukatı ile yazılması tavsiyemizdir.

Boşanma Dilekçesi Örneğine Yazılacak Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma dilekçesi örneği hazırlanırken gerekli olan bazı konular bulunur

Bunların en başında olan evliliğin bitirilme nedenlerinin açık ve net bir şekilde ortaya konması ve bunların boşanma davası dilekçe örneğine yazılması gerekmektedir. Dilekçenin konusu olabilecek boşanma nedenleri iki ana gruba ayrılır. Bu nedenler, genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleridir.

Boşanmanın Genel Sebepleri Nelerdir?

Boşanma dilekçesi örneğine katabileceğiniz genel boşanma sebebi, evlilik birlikteliğinin temelinden sarsılma nedenidir. Evliliğin temelden sarsılması ile açıklanmak istenen şeyin halk arasında tabiri şiddetli geçimsizliktir.

Bu nedenler; kavga ve devamlı suretle süregelen şiddet gibi gözle görülür konulardır. Bu sebeplerin birisinin vuku bulması ile eş, boşanma davası dilekçesi örneğini bizzat şahsı tarafından doldurarak ya da uzman bir boşanma avukatının danışmanlık hizmetini alarak, boşanma davası açabilecektir.

Dava neticesinde, yaptığı inceleme neticesinde nihai bir karara hükmedecektir. Sebepler açık ve yeterli görülürse boşanmaya karar verilecektir. Fakat mahkeme heyeti, başlatılan boşanma davasında ayrılık kararına da verebilecektir. Bahse konu olan ayrılık süresi ise 1-3 yıl arasında değişebilecektir. Bahsedilen durumlar ışığında boşanma dilekçesi örneğinin rehberliğinde bahsi geçen dava açılabilecektir.

Boşanma akabinde ya da boşanma davası sırasında ise; boşanmada mal paylaşımı, çocuğun velayeti ve tazminat konusunda talepleri ileri sürmek mümkündür.

Boşanmanın Özel Sebepleri

Boşanma dilekçesi örneği içindeki ilgili alanlar doldurulmak kaydı ile özel boşanma nedenlerini ileri sürerek de boşama davası açılabilir. Boşanma davasının açılması durumunda özel sebepleri şu şekilde sayabiliriz.

 • Suç işleme ve haysiyetsiz Hayat Sürme
 • Zina
 • Terk
 • Akıl Hastalığı
 • Hayata kast etme, pek kötü veya onur kırıcı davranış sergileme

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat yaşama 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 163 no’lu maddesinde tanzim edilmiştir. Evliliğin sürdürülme esnasında eşlerden birisi; suç işler veya haysiyetsiz yaşam yaşamaya başlarsa, diğer eşin boşanma davası hakkı doğrudan bir şekilde doğacaktır. Eş eğer bir avukat tutmak istemezse boşanma dilekçesi örneğini doldurarak da boşanma davasını açabilir.

Zina

Zina bahsi, boşanma nedenleri içinde belki de en ağır olanıdır. Konunun ele alınıp düzenlendiği kanun ise 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu 161. maddedir. Zina, eski TCK’da bir suç olarak düzenlenmişken, güncel ceza kanununca suç olarak nitelendirilmemektedir. Fakat öncelikli olarak belirttiğimiz gibi ağır bir boşanma davası nedenidir. Boşanma davası dilekçesi örneğine geçirilmek sureti ile dava açılabilecektir. Eşlerden herhangi biri aldatmayı öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde her durumda da 5 yıl içerisinde boşanma dilekçesi örneği ile mahkemeye başvurarak, boşanma davasını açmak durumundadır. Eşlerden biri, kendisine ihanet eden diğer eşin zinasını görmezden gelir ve onu affederse, bundan sonraki süreçte bir daha zinaya bağlı nedenden boşanma davası açma hakkını kaybedecektir.

Terk

Terk, boşanma dilekçesi örneğine kaydedilebilecek özel boşanma nedenlerinden biridir. Tanzim edildiği kanun ise 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu 164. maddedir. Madde hükmüne göre, nedensiz ya da haksız bir şekilde aile evini terk eden eş, 6 ay içerisinde geri dönmez ise terk edilen eşe boşanma davası açabilme hakkı doğacaktır.

Akıl Hastalığı

4721 sayılı TMK 165.maddesinde aynı şekilde bir boşanma dilekçesi örneğine eklenebilecek sebep olan, akıl sağlığı durumunun yerinde olmaması şeklinde düzenlenmiştir. Fakat akıl sağlığı bozulması nedenini ileri sürerek boşanma davası açabilmek için şu şartlar aranır.

 • Eşlerden herhangi birinin, evlilik sonrasında akıl sağlığını kaybetmiş olması,
 • Eşin, akıl hastalığına yakalanmasından ötürü diğer eşin bundan böyle evliliği sürdüremeyecek durumda olması

Yönünde olmaktadır. Şartların vuku bulması durumunda boşanma dilekçesi örneği aracılığı ile boşanma davası açılabilecektir.

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış

Eşin hayatına kast etme, kötü davranışta bulunma, onur zedeleyen davranışlar gibi durumlara uğrayan eş, 6 ay içinde mahkemeye boşanma dilekçesi örneği ile başvuru yapmalıdır. Bu boşanma sebebinin hukuki kaynağını ise 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 162’de düzenlenmiştir.

Kaynak: https://okyanushukuk.com/bosanma-avukati/

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu