Facebook Pixel

Psikolog Ehil Tekin

Psikolog Ehil TEKİN, FMV Işık Üniversitesi’nde Psikoloji lisans eğitimini 2018 yılında tamamladıktan sonra 2020 yılında Kent Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimine başlamıştır, halen yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.
Lisans eğitimi süresince ve sonrasında çeşitli özel ve devlet kurumlarında, kreşlerde, insan kaynakları ve özel psikolojik danışmanlık merkezlerinde stajlarını tamamlamış, profesyonel olarak da kurumsal eğitmenlik çalışmalarını sürdürmüştür.

Lisans eğitimi süresince ve sonrasında Trafik ve Ulaşım Psikolojisi alanında akademik çalışmalarını sürdürmüş, sürücülerde öfke, öfke ifadesi, cinsiyetçi tutumlar, risk algısı ve kişilik özellikleri gibi konularda akademik çalışmalar yapmıştır, çalışmalarını 21. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi ve 20. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde poster ve sözlü bildiriler olarak sunmuştur, hakemli dergilerde yayınlanan çalışmalarına ek olarak halen yayına hazırlanan çalışmaları da mevcuttur. Yine lisans öğrenimi süresince Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu bünyesinde pek çok farklı ekipte gönüllü olarak çalışmalar yapmıştır.

İletişim: psk.ehiltekin@gmail.com

Başa dön tuşu