Facebook Pixel

Avukat Gülcan Yavuzpayı

Avukat Gülcan Yavuzpayı

Av. Gülcan YAVUZPAYI

İlk ve orta öğrenimini derece ile bitirdikten sonra
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde hukuk eğitimine başladı. Eğitim hayatı boyunca Türkiye Barolar Birliği başta olmak üzere birçok derneğin eğitimlerine ve seminerlerine katılmış,  insan hakları ve hukukun diğer alanlarında kendini geliştirmiştir. 2016 yılında lisans eğitimini de derece ile bitirdikten İstanbul Barosu'nda staja başlamıştır. Staj boyunca da kurumsal firmalarda İş, İcra- İflas ve  Ticaret hukuku alanlarında çalışmalarına devam etmiştir. Staj bittikten sonra 3 yıl çeşitli şirketlerde danışman avukat olarak görev yapmıştır.

2020 yılında ise Yavuzpayı Hukuk& Danışmanlık adlı ofisi kurmuş ve birçok bankanın tapu işlemlerini yürütmektedir. Gayrimenkul, İş, Aile hukuku başta olmak üzere birçok alanda dava tecrübesi bulunmaktadır. Mesleki eğitimine katıldığı seminerlerle devam etmektedir. Ayrıca İstanbul Üniversitesi'nde İş Sağlığı ve Güvenliği bölümüne devam etmektedir.

Katıldığı Eğitimler ve Sempozyumlar


2016, In Recognition Of The Participation Of Certificate, Etkili Sorgu ve Dava Tanıklarının Çapraz Sorgulanması, Türkiye Barolar Birliği, U.S Department of Justice (ABD Adalet Akademisi)

2016, Hapishaneler Kliniği, Adalet Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliği

2016, Model Parlamento, Ankara Barosu Hukuk Fakülteleri İle İletişim ve İşbirliği Kurulu

2016, Mülteciler Hukuku - Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Suçları Özel Eğitim Semineri, Türkiye Barolar Birliği

2016, CMK- Olağanüstü Kanun Yolları, Özel Eğitim Semineri, Türkiye Barolar Birliği

2017, 13. İnsan Hakları Okulu, Mazlumder İstanbul Şubesi

2019, Sanık Müdafiliği ve Mağdur, Şikayetçi, Katılan Vekilliği, İstanbul Barosu Cmk Uygulama Araştırma ve Eğitim Merkezi

2020, Çocuk Hakları Eğitim Semineri , İstanbul Barosu

2021, Kadın Hakları Eğitim Semineri , İstanbul Barosu


İLGİLENDİĞİ ALANLAR

  • İş hukukundan kaynaklı davalar
  • Tüketici hakları
  • Gayrimenkul davaları
  • Tapu satış, ipotek tescil , intikal işlemleri
  • Boşanma davaları
  • İsim değiştirme, ekletme davaları
  • Ceza davaları
  • Yabancıların vatandaşlık işlemleri
Başa dön tuşu