Facebook Pixel

Uzman Klinik Psikolog Sezin Aday

2015 yılında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden (İngilizce- %100 Burslu) yüksek onur derecesi ile mezun oldum. Aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden (% 100 Burslu) yandal derecesi ile mezun oldum. Hem kültürel çeşitliliği hem de farklı eğitim modelini deneyimleme isteği ile University of New Orleans (ABD)’ta Exchange Programı’na katılarak psikoloji ve müzik alanında dersler aldım. Buradaki öğrenciliğim sırasında kültür tanıtımı organizasyonlarına katılarak Türkiye’nin tanıtıldığı konferansta konuşmacı olarak bulundum.

Exchange eğitimi sırasında almış olduğum “Human Sexual Behavior“ dersi ile çift ve ilişki alanına ilgi duyarak çiftler arasındaki “Dijital Şiddet”i araştıran çalışmamı tanıtmak üzere araştırma arkadaşlarım ile 20. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi’ne poster sunumu yapmak üzere davet edildim. Alandaki deneyimlerime ise çocuk ve ergen grubu ile devam ederek bir akademik yıl boyunca özel bir okulda danışmanlık hizmeti verdim. Danışmanlık hizmetinin yanı sıra çocuk ve ergen gruplarla çalışırken onların kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak çeşitli organizasyon, proje ve tiyatro etkinliklerinde aktif olarak görev aldım. Sanatın iyileştirici ve geliştirici yanının olumlu etkisine inanarak “Yaratıcı Drama Eğitmenliği” eğitimini tamamlayıp atölye çalışmaları yürüttüm. Türk Psikologlar Derneği üyesi olarak “WISC-4 Zekâ Testi” eğitimini tamamlayarak uygulayıcısı oldum. Çeşitli psikometrik ölçüm araçları ile ilgili eğitimlere katılmayı sürdürdüm.

Padavana Eğitim & Danışmanlık Hizmetleri’nde çocuk ve ergen gruplara ve ailelerine verdiğim ebeveyn danışmanlık hizmeti devam ederken İstanbul Şehir Üniversitesi Tezli Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını kazandım. Fransız Lape Hastanesi'nde Klinik Psikoloji Eğitim Programı kapsamında stajyer olarak bulundum. Tez çalışmamı "Ergenlerde Çocuklukta Onaylamayan Çevre ile Bozulmuş Yeme Tutumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Duygu Düzenleme Stratejilerinin Aracı Rolü.” üzerine yürüterek başarıyla savundum. Şema Terapi ekölü çerçevesinde Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak ve Klinik Psikolog Esra Ersayan’dan süpervizyon dersleri aldım. Doç. Dr. Elif Çelebi’nin Diyalektik Davranışçı Terapi’nin beceri eğitimi modüllerini tamamlayarak "duygu regülasyonu, mindfulness, kişiler arası etkililik ve kriz yönetimi" becerilerinin uygulayıcısı oldum. Bu sayede beceri eğitimi üzerine grup seansları yürütebilmekteyim. KORDEP (Korona Virüs Enfeksiyonu Online Ruhsal Destek Programı) ve yaşanan İzmir depremi ile ilgili Türk Psikologlar Derneği’nin yürüttüğü gönüllülük esaslı çalışmalarda yer aldım. Şu anda ise Yüksek Lisans eğitimi kapsamında başladığım danışanlarımla online platformda görüşme yapmaya devam etmekteyim. Ayrıca özel bir merkezde ergen ve yetişkinlere yönelik yüz yüze ve online psikoterapi olmak üzere bireysel seanslarımı sürdürmekteyim. 

Sezin ADAY

Başa dön tuşu