Facebook Pixel
Trend

Erkeklerin Korkulu Rüyası: Erken Boşalma

Cinsellik, hem erkek hem kadın açısından büyük bir öneme sahiptir. Her birey cinsellik söz konusu olduğunda mükemmel bir performans sergilemek ister. Erkekler bu performans kaygısının getirdiği mükemmel olma psikolojisini maalesef ki fazlasıyla yaşamaktadırlar. Bu yüzden de cinsel birliktelik söz konusu olduğunda dürtülerini kontrol etme konusunda hassas davranırlar. Bu kontrol etme davranışı farkında olmadan daha fazla kontrolsüzlüğü getirir ve böylece bu süreçte erken boşalma sorunu yaşamaya başlayabilirler.

Erken boşalma; penis-vajina birlikteliğinin hemen öncesinde veya hemen sonrasında kişinin boşalma refleksini kontrol edememesidir. Aslına bakarsanız erken boşalma diye bir şey yoktur, sadece denetimsiz ve kontrolsüz boşalma vardır. Psikolog ve psikiyatrların kullandığı DSM tanı kriterlerine göre bir bireye erken boşalma tanısı koyabilmemiz için bu refleksin bir dakikadan daha kısa sürede olması beklenir. Fakat ister bir dakika ister üç dakika olsun erken boşalma tedavisi mümkün olmayan bir cinsel işlev bozukluğu değildir. Zaten genele baktığımızda %70-80 oranında erken boşalma probleminin yaşandığını söyleyebiliriz.

Boşalma Süreleri ve Sınıflandırılması

 • 0 Saniye: Cinsel aktivite kurulmaya başlandığı an olan boşalmadır. Penis-vajina birlikteliği neredeyse yoktur. Genelde tedaviye başvuran erken boşalma sorunu hastası bu kategoride olanlardır.
 • 1-2 Dakika: Orta derece olan boşalmadır ve istemsizdir. Bu erken boşalmanın probleminde penis-vajina birlikteliği vardır fakat tatmin edici şekilde değildir. Bu kategoride yer alan bireyler de tedavi arayışı içindedir.
 • 3-4 Dakika: İyi derecede olan erken boşalma olarak değerlendirilen kategoridir. Tatmin edici cinsel yaşam kısmen de olsa vardır.
 • 5-7 Dakika: Bu kategori iyi derecede olan boşalma süresi olarak kabul edilmektedir.
 • 7 Dakika ve Üzeri: Burada erken boşalma probleminden bahsedemeyiz hatta yedi dakika ve üzeri geç boşalmanın olduğunu göstermektedir. İstemli bir boşalma yoktur ve cinsel tatmin iyi derecededir. Erken boşalma problemini yaşayan bireysel orgazm (doyum) duygusunu yaşayamaz. Sadece boşalma durumunu yaşarken bu kategorideki bireyler boşalma ile birlikte orgazmı da yaşarlar.

Erken Boşalma Sorunu Yaşayan Erkeklerin Genel Özellikleri

erken boşalma nedenleri

Erken boşalma sorunu yaşayan her birey için olmasa da bazı bireylerde karşımıza çıkan belirgin özellikler vardır. Birçoğunda gün içindeki aktiviteleri hızlı hızlı yapma davranışı gözlemlenir. Örneğin; hızlı yemek yeme, hızlı araba kullanma, hızlı konuşma gibi. Birden çok işi aynı anda yapma gereksinimi duyarlar. Genelde agresif, stresli ve kolay sinirlenen insanlardır. Birçok davranışları hızlı olduğu gibi güven konusunda da acele edebilen bireylerdir. Hayatlarındaki insana ya çok hızlı şekilde güvenirler ya da bunun tam tersi kolay kolay güvenemezler. Genelde eğitim seviyelerinin yüksek olduğu gözlemlenmektedir.

Günlük hayatlarında veya iş hayatında rekabetçidirler. Çocukluk süreçlerine baktığımızda genelde babalarıyla problem yaşayan bireylerdir. Psikolojik boyutunda karşımıza çıkan önemli bir detay ise ‘’narsistik yapı’’ olabileceği ihtimalidir. Narsist birey için cinsellik; partner ile paylaşılan haz, beden ve ruhun bütünleşmesi değil de bir savaş ve mücadeledir. Partneri ise onun isteklerini karşılamakla sorumlu bir bireyden başkası değildir. Bu yüzden de kendi boşalması gerçekleştiğinde karşı tarafı düşünmez, bu durumu bir süre böyle devam ettirir daha sonra da erken boşalma sorunu ile karşı karşıya kalır.

Erken Boşalma Tiplemeleri

 • Primer Tip Erken Boşalma: Yaşadığı erken boşalma problemi cinselliğe adım attığından bugüne gelene kadar karşılaştığı bir problem ise primer tip olarak adlandırılmaktadır.
 • Sekonder Tip Erken Boşalma: Birey aktif cinsel hayata başladığında herhangi bir problem yaşamazken daha sonra bu problemle karşı karşıya kalıyorsa sekonder tip olduğu söylenebilir.
 • Durumsal Tip Erken Boşalma: Bireyin yaşamış olduğu erken boşalma problemi şartlara ve koşullara bağlı ise bu kategoride değerlendirilir.
 • Atipik Tip Erken Boşalma: Kelime anlamı olarak tipik olmayan demektir. Bireyin yaşadığı mevcut sorun bilinen nedenlerle açıklanamaz.
 • Total Tip Erken Boşalma: Her şeyin bir arada görüldüğü tiptir.

Erken Boşalmanın Nedenleri

 • Fizyolojik Nedenler: Erken boşalma probleminin birçok nedeni olabilir. Bu detayları fizyolojik ve psikolojik olarak ikiye ayırırız. Fizyolojik sebeplere baktığımızda şeker, prostat iltihabı, magnezyum eksikliği, nörolojik yaralanmalar gibi ilaç/medikal tedavi gerektiren durumlar karşımıza çıkmaktadır. Fakat fizyolojik bir problem olmadığı kesinse bu defa psikolojik boyutuna bakmak, irdelemek ve sorgulamak gerekir.

Peki, Erken Boşalma Genetik Miras Olabilir Mi?

erken boşalma genetik mi

Bilindiği üzere verimli bir cinsellik için uygun ve ideal ortam gereklidir. İlk insanların yaşadığı coğrafyaya ve şartlara bakarsak bu pek de mümkün değildir. Öncelikli hedefleri beslenmek, avlanmak tehlikeden korunmak olan insanlar cinselliği keyif alarak ve zamana yayarak yaşayamıyorlardı. Çünkü insan seks sırasında savunmasız ve korunmasız olduğu için kendisini tehlikeden koruyamazdı. Bu yüzden günümüzden farklı bir bakış açısıyla hareket ederlerdi. O şartlarda insanlar cinselliği bir an önce olup bitmesi gereken bir aktivite olarak gördükleri için hızlıca olup biten bir davranıştı.

Bu konuya fizyolojik olarak bakarsak hormonal bir değerlendirme de yapabiliriz. Vücut, olası bir tehlikeye karşı tetikte olduğu için adrenalin hormonunu fazlasıyla salgılar. Böylece kişi bulunduğu ortamdan bir an önce kaçmak ister bu da erken boşalma refleksini ortaya çıkarır. Sonuç olarak erken boşalma, insanın yaşadığı ilk tarihten bu günlerimize kadar aktarılan ve kişinin olası bir tehlikeye karşı savunma refleksi olarak kullandığı bir davranış örüntüsüdür. Bu yüzden ilkel bir savunma olarak karşımıza çıkmaktadır.

 • Psikolojik Nedenler: Fizyolojik herhangi bir sebep bulamadığımızda bakmamız gereken ilk şey kişinin psikolojik durumudur. Bireyin cinselliğe bakış açısı, yetiştiği ailenin cinselliğe yaklaşımı, nasıl ve kaç kişilik bir evde büyüdüğü, bireyin cinselliği nasıl yaşadığı, performans anksiyetesi gibi akla gelen herhangi bir sebep bile erken boşalma sebebi olabilir. Bu yüzden cinsel terapi seanslarımızda öncelikli olarak bu konularda bilgi sahibi olmamız gerekmektedir. Örneğin; ‘’Birey ergenlik dönemindeyken kendi odasında mı kalıyordu yoksa anne-babası veya kardeşiyle aynı odayı mı paylaşıyordu, kalabalık nüfusa mı sahiplerdi?’’ gibi sorular çok ayrıntı gibi gelebilir fakat bunu öğrenmemiz sürece fazlasıyla yarar sağlar. Böylelikle ergenlik dönemindeki mastürbasyon davranışını gerçekleştirirken rahat bir ortamda mı yapıyor yoksa yakalanmamak için hızlı mı davranıyor gibi durumları anlamamızı kolaylaştırır.

Bunun dışında cinsel mitler birçok cinsel işlev bozukluğunun sebebi olduğu gibi erken boşalmanın da sebebi olabilmektedir. ‘’Cinsel mit’’, bireyin cinsellik ile ilgili inandığı ve cinsel hayatına uyguladığı yanlış inanışlarıdır. Örneğin; cinsel ilişki esnasında erkek yüksek performans sergilemelidir, cinsel ilişkiyi erkek başlatmalı ve bitirmelidir gibi daha birçok yanlış olan inanışlar görülmektedir. Böyle durumlarda bireye yönlendirilen ve öğretilen bu inanışları doğruları ile değiştirmemiz gerekmektedir. Bunun dışındaki sebeplere bakarsak da cehalet, partnere olan intikam duygusu, cinsel açıdan yaşanan uyum problemleri, yoğun iş temposu ve duygu durum bozuklukları (OKB, panik atak) gibi birçok nedene ev sahipliği yapmaktadır.

Erken Boşalma Nasıl Engellenir? Tedavi Yöntemleri

erken boşalma sorunu nasıl engellenir

Böyle bir cinsel işlev bozukluğu yaşayan bireyler her yolu denemeye hazırdırlar ve sık sordukları sorular “erken boşalmayı nasıl önlerim” ya da “erken boşalma nasıl engellenir” gibi sorular oluyor. Bu süreçte denedikleri yöntemler ise şunlardır:

 1. Medikal Tedaviler: Lokal anastezik kremler ve spreyler, tabletler ve haplar, sakinleştiriciler gibi ilaçları kullanmak isterler ve denerler. Fakat sorun tıbbi değil de psikolojik olursa birey bunların hiçbir faydasını göremez.
 2. İlkel Tedaviler: Geleneksel yöntemler olarak değerlendirdiğimiz yöntemlerdir. İp bağlama, bitkisel kapsüller, macun, iksir, hocaya gitme gibi birçok seçeneği denerler. Bilindiği üzere bu tekniklerin tıbbı olarak da psikolojik olarak da hiçbir faydası yoktur. Böylece çiftler de bunu fark edince profesyonel yardım almaya karar verirler.
 3. Psikolojik Destek/ Cinsel Terapi: Birey birçok farklı yöntemden sonra maalesef son çare olarak durumun psikolojik boyutunu kavrar ve çözüm bekler. Bu süreçte gelen danışanlardan öncelikle sorunun ne olduğunu, nelerle karşılaştıklarını, o esnada neler yaşadıklarını dinleriz ve sorunun ne olduğuna dair geri bildirimde çiftlerimizden ilişkisel öykülerini, bireysel ve cinsel öykülerini alırız. Burada önemli olan cinsel öykünün ayrı ayrı alınmasıdır. Daha sonra süreç ile ilgili, erken boşalmanın ne olduğu, sebeplerinin neler olabileceği, kadın-erkek üreme organlarının anatomik yapısı, süreç sonlanana kadar koyulan cinsel perhiz, seansta verilen ödevler ve egzersizler gibi birçok konu hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılır.

Çiftlerin bu süreçte cinsel birleşme odağından uzaklaşması hedeflenir. Çiftler bu yüzden ‘’dokunma ve dokunmanın anlamı’’na odaklandırılır ve egzersizler de buna yönelik olur. Çiftlere cinsel perhiz konulur. Çünkü cinsel bir birliktelik yaşanacaksa bu tamamen bir hazır olunuşla başlar. Bu yüzden süreç bitene kadar bireylerin cinsel birliktelik yaşamaması gerektiği sebepleriyle anlatılır. Her seans verilen ödevler dışında erkek bireyin yapması gereken ‘’Kegel Egzersizi’’ vardır. Bu egzersiz, hem kadın hem de erkeklerin yapabileceği pelvik taban kaslarını güçlendirmeye yönelik ‘’sık-bırak hareketi’’dir. Böylece birey hem ödevleri yapar hem de buradaki kasları kontrol edebilmeyi sağlayacak egzersizleri öğrenir. Burada önemli olan diğer bir nokta ise ’Sorun bireyin değil, çiftindir.’’ inancıyla hareket etmektir. Çiftler bu sorumluluğu beraber almalıdır ki olumlu bir sonuç elde edebilsin. Cinsel terapist bu noktada hem inanmalı hem de danışanlarını sorunun çözülecek olduğuna inandırmalıdır. Süreç uzun ve yorucu gelebilir fakat verilen her uğraş meyvesini verecektir.

Unutmayın ‘’Erken Boşalma Tedavisi Olan Bir Sorundur!‘’

Klinik Psikolog Kübra Betül ÖZER

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu