Facebook Pixel
Trend

Online Oyun Hırsızlığı ve Hukuki Süreç

Online Oyun Hırsızlığı Suç Mudur?

online oyun hırsızlığı suç mudur

Günümüz teknoloji çağında, online oyunlar oldukça önemli bir yere sahiptir. Her yaş grubun içine alan online oyun dünyası, gelişimiyle beraber bir takım hukuki sorunlara da meydan vermiştir. Yaşanan mağduriyetlerin başında, online oyun hesaplarının yahut oyundaki karakterlerin veya oyun içerisinde satın alınan eşyaların çalınması yer almaktadır. Oyunlara yapılan maddi yatırımlar, online oyunlarda hesapların geliştirilmiş ve ileri seviyelere taşınmış olması online oyun hırsızlığı durumunu gündeme getirmiştir. Bu durum da yeni bir hırsızlık türüne konu olmuştur.

Online Oyun Hırsızlığının Cezası Var Mıdır?

online oyun hırsızlığı cezası var mıdır

Öncelikle belirtmek gerekir ki, online oyun hesapları ve hesap içerisinde yer alan karakterler, eşyalar vb. sahip olunan diğer materyaller; ‘hukuken ekonomik değere sahip kişisel veri’ olarak nitelendirilmekte ve Yargıtay kararlarında da bu yönde değerlendirilmektedir.

Oyun Hesabı Çalmanın Suçu

Online oyunlar, oyun içi karakterler vb. diğer materyaller hukuken maddesel anlamda eşya kabul edilmediği için ‘hırsızlık suçunun’ konusu kabul edilmemektedir. Yani online oyun hesabının, oyun içindeki karakterlerin ve eşyaların çalınması hırsızlık suçunu oluşturmayacaktır. Ancak ‘kişisel veri’ olarak nitelendirilen online oyun hesap ve uzantıları, kişisel verilere karşı işlenebilen ‘bilişim suçuna’ konu olacaktır.

Bilişim Sistemine Girme Suçu

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, madde 243’te ‘başkasına ait bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak girmek veya orada kalmaya devam etmek’ suç olarak düzenlenmiştir. Online oyun hesaplarının, kişilerin e-mail adreslerine izinsiz erişilmesi aracılığıyla ele geçirilmesi durumunda da, bu suç işlenmiş kabul edilecektir. Bu suçun oluşabilmesi için mağdurun sisteme giriş sağlanması için rızası bulunmaması gerekmektedir.

Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, madde 244’te, ‘bilişim sisteminin işleyişini engellemek veya bozmak; sistemindeki verileri bozmak, yok etmek, değiştirmek veya erişilmez kılmak; sisteme veri yerleştirmek, var olan verileri başka bir yere göndermek’ suç olarak düzenlenmiştir. Bu madde kapsamında seçimlik hareketlerden birinin gerçekleşmiş olması durumunda suç işlenmiş kabul edilmektedir.

Suçun Cezası

TCK madde 243’te:

  • Bilişim sistemine girmek ve sistemde hiçbir değişiklik yapmaksızın geri çıkmak, bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası,
  • Fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olması veya değişmesi halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası,
  • Bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini; sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişi için, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası,

TCK madde 244’te:

  • Bilişim sisteminin işleyişini engellemek veya bozmak halinde, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası,
  • Bilişim sistemindeki verileri bozmak, yok etmek, değiştirmek veya erişilmez kılmak, sisteme veri yerleştirmek, var olan verileri başka bir yere göndermek… Fiillerinden birinin varlığı durumunda, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası,
  • Tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası

yaptırımları düzenlenmiştir.

Avukat Betül Yazar

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. İyi günler pubg adlı oyunda hesap takası yapmıştık ve hesaba yeni bir giriş yöntemi bağlamış takas yaptığımız insan ben yapmadım diyor ve o bağlantı adresi bilinmiyor bunun hakkında ne yapabiliriz en azından bağlantıyı almak için

  2. Movie Star Planet adlı oyunda 6 yıllık hesabım hiçbir bilgimi paylaşmadığım halde sabah çalındı ve giremiyorum. Ne yapmalıyım?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu